Modellflyg

 

1980 började jag med radiostyrt modellflyg men redan i början av sjuttiotalet gjorde jag vissa försök med lin flyg, på den tiden var motorn en webra record 1,5 cc diesel. Idag är det metanol eller bensindrivna motorer som gäller och helst då boxermotorer med två eller fyra cylindrar och gärna med elektroniskt tändsystem, boxermotorerna går mycket jämnt och näst intill vibrations fritt.

Under några år i början på åttiotalet deltog jag med viss framgång i skalatävlingar, då främst i södra Sverige, men vid två tillfällen även på Barkarby utanför Stockholm. En skalatävling går i korta ordalag till så att den tävlande visar upp sin modell tillsammans med treplansskisser och foton av fullskala förebilden för tre domare som då poängsätter hur väl modellen överensstämmer med förebilden, efter detta kommer flygmomentet som består av ett antal förutbestämda manövrar och ett antal fria manövrar, de fria manövrarna skall dock anmälas till flygdomarna före flygning, domarna bedömer hur naturtroget manövrarna flygs och poängsätter dem därefter.
Jag är sedan 1982 medlem i Acroflyers i Sövde strax utanför Sjöbo, klubben har ett nittiotal medlemmar.Här finner du ett urval av modellerna jag byggt genom åren.

1/4 skala Tiger Moth Sittbrunnen på 1/4 skala Tiger Moth 1/5 skala Tiger Moth Sittbrunnen på 1/5 skala Tiger Moth
1/4 skala Tiger Moth 1/4 skala Tiger Moth 1/5 skala Tiger Moth 1/5 skala Tiger Moth
1/4 skala Smith Miniplane 1/3 skala BA4 Sittbrunnen på 1/3 skala BA4 Sittbrunnen på 1/3 skala BA4
1/4 skala Smith  Miniplane 1/3 skala BA4 1/3 skala BA4 1/3 skala BA4
Extra 260 Laser 200 AT6 Texan AT6 Texan
Extra 260 Laser 200 1/5 skala AT6 Texan 1/5 skala AT6 Texan
Spacewalker 1/3 skala Flybaby 1/4 skala Flybaby 1/4 skala ulti7.jpg (95812 byte)
1/3 skala Spacewalker 1/4 skala Flybaby 1/4 skala Flybaby Ultimate
P51 Mustang P51 Mustang Boeing Stearman PT 17 Smith Miniplane
1/5 skala P51 Mustang 1/5 skala P51 Mustang Boeing Stearman PT 17 Smith Miniplane
Smith Miniplane Piper Pawnee Piper Pawnee Pawnee1.jpg (105348 byte)
Smith Miniplane Pågående bygge av 1/4 skala Piper Pawnee Piper Pawnee
Pawnee2.jpg (134062 byte) Pawnee4.jpg (144031 byte) Pawnee5.jpg (151547 byte) O.S. Engines
Piper Pawnee OS hemsida
ulti1.jpg (100085 byte) ulti2.jpg (94623 byte) ulti3.jpg (89699 byte)
ulti4.jpg (76999 byte) ulti5.jpg (86541 byte) ulti6.jpg (86966 byte)
ulti7.jpg (95812 byte) ulti8.jpg (97808 byte) ulti9.jpg (91413 byte)
ulti10.jpg (71028 byte) ulti11.jpg (71266 byte) ulti12.jpg (76943 byte)
ulti13.jpg (73457 byte) ulti14.jpg (63550 byte) ulti15.jpg (79476 byte)
ulti16.jpg (62456 byte) ulti17.jpg (67859 byte)